Concept voor de huurder

Ons concept:
Wij hebben het mogelijk gemaakt voor huurders om een bijdrage leveren aan de energie transitie en te profiteren van de overheidssubsidies.

Het initiatief is genomen door Stichting Zon op Oirschot. Deze stichting, van Oirschotse vrijwilligers, wil dak ruimte verwerven ( liefst van Woningbouwverenigingen)  om hierop zonnepanelen te installeren tbv de huurders.

Wat is ons plan:
Op huurwoningen wordt het maximaal haalbare aantal zonnepanelen geplaatst. Deze worden gefinancierd met een bancaire groene lening. Dat mag voor maximaal 75% van de hele investering. De overige 25% van de panelen wordt door particulieren gekocht. De huurders betalen éénmalig een klein bedrag per paneel en worden daarmee lid van de coöperatie. Alle leden vormen samen de coöperatie. Deze coöperatie verkoopt de opgewekte energie en ontvangt de SCE subsidie. De coöperatie is onderdeel van de stichting Zon op Oirschot maar met een zelfstandig bestuur uit de leden gekozen. Het project heeft een looptijd van ca. 15 jaar (looptijd van de subsidie).

De huurders betalen éénmalig een symbolisch bedrag en worden daarmee lid van de coöperatie. Gerelateerd aan het energie verbruik kunnen de huurders participaties kopen. Een participatie is een zonne-paneel. De kosten voor een paneel bedragen eenmalig +/_ 10 euro en ontvangen daarvoor gedurende 15 jaar, naar gelang het aantal panelen, de opbrengst (energie verkoop + SCE subsidie) minus de gemaakte kosten terug.

De huurder investeerder.
De huurder investeerder investeert zelf in de zonnepanelen en heeft daardoor meer opbrengst omdat de financieringskosten niet in mindering wordt gebracht op zijn energie opbrengst.

De particulier investeerder.
De particulier investeerder is nodig om de financiering van het project rond te krijgen. Zij profiteren van het gratis dak waarop hun zonnepanelen geplaatst zijn. En hebben net als de huurder investeerder meer opbrengst omdat financieringskosten niet in mindering worden gebracht op zijn energie opbrengst.

Opbrengst huurder. Naar verwachting zullen de huurders tussen €18 – € 30 per jaar / per paneel aan opbrengsten tegemoet kunnen zien. De variatie zit in het aantal zonuren en de verkoop van de elektra, want de SCE subsidie inkomsten ligt voor 15 jaar vast. Door de fluctuerende stroomprijzen wordt al voorzien om bij aanvang (nu hoge inkomsten) wat opzij te leggen voor het geval er later minder voor de stroom wordt betaald.

Opbrengst huurder en particulier investeerder
De terugverdientijd voor de huurder investeerder en de particulier investeerder is +/_ 7 jaar.

De opbrengst voor de woningbouwvereniging.
De woningbouwvereniging stelt ‘om niet’ de daken ter beschikking en wordt na ca. 15 jaar eigenaar van alle panelen. De overdracht procedure wordt reeds in de opstalakte opgenomen. Daarmee eindigt dan het bestaan van de coöperatie, de resterende baten worden onder de leden verdeeld.

Wie doet wat?
In ons concept worden de deelnemers compleet ontzorgt. Zon op Oirschot doet vrijwel alles: Het uitvoeren van het plan; verzorging van de financiering, biedt de ledenovereenkomsten aan de huurders, vraagt de vergunningen aan, laat de zonnepanelen installeren en zorgt voor de verzekering, de netaansluiting en de in gebruik stelling. Bij oplevering wordt de installatie overgedragen aan de inmiddels gevormde coöperatie.

De installatie
De panelen worden op de daken geïnstalleerd volgens de laatste richtlijnen (Sope12).
Er komen géén kabels bij de huurders in huis. Geen monteur komt bij de huurder in huis. De eigen meter of het eigen elektra verbruik staat hier geheel buiten.

Tal van vragen. Zon op Oirschot zal graag al uw vragen beantwoorden. Zo zijn er oplossingen bij verhuizingen (binnen en buiten Oirschot), bij overlijden, bij verhogen of verlagen van het aantal panelen etc. Het hele plan is ingericht voor de maximale zekerheid, deelname en inkomsten voor de huurders. Meedoen is geen verplichting, wel sterk aanbevolen.
Klik hier voor vragen en antwoorden.

Meedoen
Graag willen we de geïnteresseerden op een informatie avond volledig informeren en alle vragen beantwoorden. Geef u op per mail gericht aan zonopoirschot@gmail.com.  Of het inschrijfformulier Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer. U krijgt dan bericht wanneer en waar de informatieavond(en) zal worden georganiseerd.