Verschil oude en nieuwe regeling postcoderoos

In mei 2020 is de opvolger van de huidige postcoderoosregeling bekend gemaakt door destijds minister Wiebes. De nieuwe regeling gaat 1 april in. Het is een subsidieregeling. Voor een coöperatie die een zonnecentrale bouwt vraagt de subsidie aan. Als de subsidie wordt toegekend krijg je als lid van deze coöperatie 15 jaar een bedrag uitgekeerd per opgewekte kWh. Dit bedrag wordt uitgekeerd door de coöperatie.

Overeenkomsten oude en nieuwe regeling
In zowel de oude als de nieuwe regeling krijg je een bedrag uitgekeerd per opgewekte kWh. In beide regelingen is dat 15 jaar gegarandeerd. En in allebei de regelingen is het doel van de overheid dat je je investering in 7-8 jaar terugverdient. Het zijn ook beide postcoderoosregelingen, dus bewoners en bedrijven in het postcode gebied dicht bij de zonnecentrale mogen meedoen. Wel mag de zonnecentrale liggen op de rand van het postcodegebied de zgn postcoderups.

Verschillen oude en nieuwe regeling
Bij de oude regeling komt de opbrengst uit je eigen energiebelasting op elektriciteit. Het geld wordt uitbetaald via je energieleverancier. De onzekerheid in deze regeling is de hoogte van de energiebelasting. Als de hoogte van die belasting daalt, heb je minder opbrengst. Ook is het bedrag gemaximeerd tot je eigen energiegebruik. Gebruik je minder dan dat jouw certificaten opleveren, dan krijg je over deze extra kWh geen geld.

Bij de nieuwe regeling komt de opbrengst uit de subsidie van de overheid. Het geld wordt overgemaakt via de coöperatie. De onzekerheid in deze regeling is de toekenning van de subsidie bij de start van een nieuw dak. Elk jaar wordt de hoogte van het subsidiebedrag per kWh vast gesteld.Als het bekend is, staat het bedrag wel voor 15 jaar vast.

Er zijn nog wat andere verschillen, bij de nieuwe regeling moet er bijvoorbeeld minimaal 1 lid per 5 kWp. Wp is de eenheid van vermogen van de installatie, In Nederland levert 5 kWp naar verwachting 4250 kWh per jaar op. Omdat de regeling nog wordt uitgewerkt, zijn nog niet alle exacte verschillen bekend.

Zonnedaken onder de oude regeling
Zonnedaken onder de oude regeling blijven onder de oude regeling vallen. De garantie van 15 jaar blijft natuurlijk gelden. Met een dak dat al begonnen is, kan niet worden overgestapt op de nieuwe regeling. De leden van de coöperatie kunnen hun panelen alleen aanbieden aan de coöperatie of aan een bestaand lid van de coöperatie. Ze kunnen ze niet meer verkopen of overdragen aan een nieuw lid. Dat is jammer, want dat wil zeggen dat bij overlijden of verhuizing buiten het postcode gebied er geen teruggave van de energiebelasting mogelijk is. We zijn met alle coöperaties bezig om dit gewijzigd te krijgen.