Oirschots weekjournaal opening installatie Geeneindeseweg

Cooperatie Zon op Oirschot UA

De Coöperatie heeft als doel het stimuleren van in de gemeente Oirschot duurzaam op te wekken energie en daartoe het exploiteren van zonnepanelen ten behoeve van haar leden op een dak van derden.

Persbericht voor Oirschots weekjournaal voorafgaand aan de officiële in gebruikstelling van de zonne-energie installatie op 9 September 2017.

Wij leggen onze zonnepanelen op het dak van een ander.

Wij, dat is een bonte verzameling van gemotiveerde buurtbewoners, die elkaar vonden door een gemeenschappelijke doel. De Cooperatie Zon op Oirschot werd opgericht vanuit een particulier initiatief om een bijdrage te leveren aan slimmer energie gebruik en het sparen van fossiele brandstoffen, o.a. door samen duurzame energie op te wekken. Wat Zon op Oirschot beoogd – én inmiddels heeft gerealiseerd – heeft maatschappelijke relevantie. Er zijn ook alleen winnaars: de leden krijgen hun energiebelasting terug, het milieu knapt er meteen een beetje van op en we stellen een daad voor het welbevinden onze kinderen en alles wat daarop volgt. Het met buurtgenoten en vrienden delen van een milieu-ambitie is buitengewoon inspirerend en dat gaf vleugels aan het initiatief.

Den Haag geeft de voorzet

De overheid heeft zich gecommitteerd aan milieudoelstellingen, vastgelegd op de conferentie van Parijs in 2015. Die doelstelling wordt pas gehaald wanneer er op grote schaal duurzame energie wordt opgewekt. Omdat een groot aantal huishoudens geen geschikt dak heeft voor zonnepanelen, is door de landelijke overheid de ‘Postcoderoosregeling’ in het leven geroepen. Daarmee wordt het particulieren mogelijk gemaakt gezamenlijk zonnepanelen te plaatsen op andermans dak. Eén voorwaarde is wel dat men zich verenigt in een cooperatie voor een controleerbaar en wettelijk kader. De Gemeente Oirschot steunt het initiatief van harte en heeft ruimhartig € 5.000 Euro subsidie toegekend.

Het eerste project

John van de Wal stelt het dak van een loods van ‘Garden Sense’ aan de Geeneindseweg voor minimaal 15 jaar ter beschikking aan Zon op Oirschot. Daar werden 348 zonnepanelen op geïnstalleerd, gefinancierd door de leden van de cooperatie, de individuele aantallen gerelateerd aan hun eigen energie verbruik. Centraal staat de teruggave van de energiebelasting over de opgewekte energie, die wordt verkocht aan Greenchoice. De energiebelasting wordt verrekend met ieders eigen energieleverancier (behalve bij Essent en Nuon, die deze regeling nog steeds niet omarmen). Anders dan bij een private installatie, garandeert de overheid (dus alleen op basis van de Postcode-regeling) teruggave van energiebelasting voor een periode van 15 jaar aan de leden van de cooperatie.

Door dit eerste project, met een vermogen van 94.500 Wp, genereren we over de eerste 10 jaar gemiddeld 80.000 kWh/jaar en besparen we 38.400 kg Co2 / jaar.

Een rekenvoorbeeld maakt veel duidelijk (gebaseerd op het 1e project)

Stel u verbruikt thuis gemiddeld 4.000 kWh / jaar elektriciteit. Dan kunt u met maximaal 17 panelen deelnemen in de cooperatie. De 17 panelen vragen u een investering van € 4.199. Met deze 17 panelen genereert u ca. 3.893 kWh per jaar. Voor elke kWh krijgt u van de overheid € 0,1226 terug. Dat is ca. € 477 belasting teruggave, elk jaar weer, minimaal 15 jaar lang. De investering is er dus in ca. 8 jaar uit en u heeft aldus een prachtig rendement op de investering. Na 15 jaar beslist de cooperatie (de leden) of de exploitatie wordt voortgezet.

Samen doen

Een cooperatie is samen doen en samen beslissen. De deelnemers houden volledige zeggenschap en hebben stemrecht. We zijn er voor elkaar en hebben elkaar nodig. Daarom biedt het collectief de leden aantrekkelijke voorwaarden; verkoop aan derden, of paneel-teruggave bij verhuizing en uitruil is onder voorwaarden mogelijk. Op 9 september is de eerste Algemene Leden Vergadering. Dan gaan we praten over onze verdere milieu-ambities. Laten we eens kijken of het huidige collectief een juist platform vormt om een volgend project op te tuigen; want Oirschot kan nog veel groener.

Blijft u Zon op Oirschot volgen in de media en op Facebook zodat ook uw groenambitie in de nabije toekomst bedient worden. Hieronder contact adressen voor nadere informatie.

Hans Geene, Voorzitter Zon op Oirschot, Nieuwstraat 60

Tel 06- 12836174, e-mail: jjhgeene@gmail.com

 

Michel van den Molengraft, Secretaris Zon op Oirschot, Nieuwstraat 56,

Tel. 06-26882051 e-mail: vandenmolengraft@gmail.com

Voor wie?

Voor iedere particulier die woont in postcodegebied 5688 (als kern van de roos) of in een van de direct daaraan verbonden postcodegebieden: 5281, 5682, 5684, 5689, 5091, 5089, 5066 en 5062