De coöperatie Zon op Oirschot Notel 53

  • De coöperatie Zon op Oirschot Notel 53  is gefundeerd op een ideële grondslag; wat ons verbindt is de gemeenschappelijke belangstelling voor ecologie, duurzaamheid en aldus ook duurzame energie; voor welk doel zonnepanelen worden geëxploiteerd voor eigen gebruik, geplaatst op andermans dak.
  • Zon op Oirschot hoopt een steentje bij te dragen aan een zorgzame omgang met energie en aan de bewustwording dat minerale energiebronnen niet onuitputtelijk zijn, daarenboven ons kwetsbaar en afhankelijk maken van landen waar de milieu-ambities mogelijk minder vooruitstrevend zijn.
  • In goed Hollands koopmanschap mogen evenwel deze aspiraties niet te veel kosten en we streven zelfs naar een klein positief rendement; ook om het natuurlijke verloop op te vangen c.q. aanwas van nieuwe leden te motiveren.
  • Terugverdientijd ca. 10 jaar
  • Economische uitnutting min. 15 jaar
  • Betrouwbaarheid staat voorop
  • Duurzaamheid belangrijker dan rendement
  • Kosten-Baten collectief, naar rato deelname
  • Deelnemer houdt medezeggenschap
  • Uitstappen/verhuizing mogelijk