Zoutwater accu’s

Wellicht iets voor de nabije toekomst.

De Oostenrijkse firma BlueSky Energy heeft een accu ontwikkeld op basis van zout water. Het principe is al 16.000 keer toegepast.

‘Het basisprincipe van de accu is heel eenvoudig, het lijkt op een loodbatterij maar wel met het belangrijke verschil dat we alleen natuurlijke materialen gebruiken’, vertelt Thomas Krausse, de bedrijfsleider van BlueSky Energy: ‘Bij het laden dan wel ontladen van de accu gaan de ionen naar de kathode respectievelijk de anode. De kathode bestaat uit mangaanoxide en de anode uit koolstof-titaanfosfaat. Deze twee materialen bevinden zich in de goed geleidende zoutoplossing en zo ontstaan de verschillende elektrische ladingen, respectievelijk de elektriciteit’, licht Krausse toe.

Zout is corrosief, dus kan de anode en kathode aantasten. ‘De uitdaging voor ons product is ervoor te zorgen de anode en kathode zo stabiel te maken dat ze niet beschadigd worden. Daarvoor maken we gebruik van de zoutwatertechnologie van Aquion en bouwen we voort op de technologie van Benan Energy uit China’, stelt Krausse.

Een accu die 2 kWh kan leveren heeft een afmeting van 45 x 45 x 90 cm en weegt 118 kg, maar er zijn ook – grotere- accu’s met een capaciteit van 4 tot 24 kWh.

De geschatte levensduur is vijftien jaar; de accu kan circa 3.000 keer opgeladen en ontladen worden.

De accu kan in samenhang met zonnepanelen zorgen voor een autonome elektriciteitsvoorziening. Het advies daarbij is dat het vermogen van de accu één tot anderhalf maal dat van het piekvermogen van de zonnepanelen bedraagt, afhankelijk van de lokale omstandigheden en het elektriciteitsgebruik.

De accu’s zijn ook geschikt voor Afrikaanse landen. Ze leveren namelijk ook bij temperaturen rond de 50 °C nog betrouwbaar elektriciteit. ‘Bij hogere temperaturen is er overigens geen risico, omdat de accu noch brandbaar, noch explosief is’, merkt Krausse fijntjes op.

De accu kost € 800 tot € 1.200.