t’Vierspan (coöperatie Zon op Oirschot notel 53)

Via deze pagina gaan we u informeren over de voortgang van het project.

De zonnepanelen zijn geïnstalleerd.

De onderhandelingen met Enexis om aan het energienet gekoppeld te worden zijn afgerond. We moeten een grootverbruik aansluiting  aanschaffen van 3 x 250 Amp. Enexis heeft ons al medegedeeld dat hiervoor een nieuwe kabel moet worden gelegd naar het dichtstbijzijnde verdeelstation. De realisatie zal +/_ 22 weken in beslag nemen.

We zijn bezig met een plaatselijke installateur om onze zonnepanelen aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Onze notaris is bezig met de opstalovereenkomst die door de Stichting “het Vierspan” de gemeente en de coöperatie zal worden getekend.

Michel, onze secretaris, heeft een overeenkomst voor een jaar met Green Choice om onze energie af te nemen.

Namens het bestuur van “Zon op Oirschot”‘