Sociale windmolens

Op een paar plaatsen in Nederland staan ze al: sociale windmolens. Deze molens zijn door burgers neergezet en de opbrengst komt niet alleen ten goede aan de participanten, maar aan de gehele lokale gemeenschap. Als windmolens van de gemeenschap zijn kunnen met de opbrengst de Enck de bibliotheek en het zwembad structureel ondersteunt worden. De sport club krijgen jaarlijks een steuntje in de rug dan worden windmolens omarmd. Zo kunnen molens een vliegwiel worden in de energietransitie. Een windmolen levert 10 MWh op en +/_ 100.000 euro netto winst. Is hier draagvlak voor? De stichting Zon op Oirschot wil dit graag onderzoeken en het initiatief nemen om dit beproefde concept in Oirschot uit te rollen.