Molenwijk

Meest gestelde vragen update 19 september

De huurders van een selecteerde woning van Wooninc alsmede huurders die zelf willen investeren in zonnepanelen hebben voorrang. Als tweede: huurders van Wooninc in een niet geselecteerde woning als mede huurders die zelf willen investeren in zonnepanelen. Voor particulieren die zelf geen panelen kunnen of willen plaatsen zijn een aantal panelen gereserveerd.
U moet lid worden van de coöperatie Molenwijk voor eenmalig 1 euro (is wettelijk verplicht).
Je moet lid worden van de energievereniging(cooperatie) voor eenmalig 1 euro. De huurders betalen eenmalig 10 euro per paneel gerelateerd aan hun energie verbruik met een maximum van +/_ 6 panelen. De huurders en particulieren die zelf panelen kopen, kopen een aantal participaties gerelateerd aan hun energie verbruik. Een participatie staat voor een zonnepaneel en kost 420 euro inclusief alle kosten voor panelen van 455 Wp.
De opbrengst voor de huurder is per jaar 25 to 33 euro per paneel. Voor de huurder en particulier die zelf investeren is de opbrengst +/_ 67 euro per jaar per participatie(paneel). De opbrengst is afhankelijk van de productie en energieprijs die we ontvangen voor de verkochte energie. Het bestuur van de coöperatie sluit een contract af met een energieafnemer dit kan voor een jaar of meerdere jaren zijn.
De subsidie wordt 15 jaar gegarandeerd door de overheid. We zijn voor de productie afhankelijk van het aantal zonne-uren (gemiddeld 1080 uren per jaar in Brabant) We zijn ook afhankelijk van de marktprijs waar voor wij onze energie kunnen verkopen. Minimale prijs voor de verkochte energie om het project rendabel te houden is € 0,09 exclusief subsidie. De SCE subsie voor 15 jaar gegarandeerd is € 0,087.
We hebben een goede verzekering. De installatie wordt volgens de laatste richtlijnen aangelegd. We hebben garantie op de componenten die worden gebruikt. De daken zijn door Wooninc geselecteerd er hoeft 15 jaar geen onderhoud aan worden gepleegd. De overeenkomsten worden door de notaris opgesteld.
U kunt uw panelen behouden als u verhuist ook buiten het postcode gebied. Ook als u verhuist naar een andere woning van Wooninc. Aanvullende regels worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Nee uw huur gaat niet omhoog als u deelneemt
Als u de 10 euro niet kan betalen hebben wij ook een oplossing. Neem dan contact met ons op. Discretie is gegarandeerd.
Nee: er komt geen meter of apparatuur in huis, de slimme meter wordt geplaatst per woonblok in een speciale kast. per. De meter wordt op afstand uitgelezen.
Volgens het UWV vallen de vergoedingen voor opwekking door zonnepanelen niet onder ‘inkomsten uit arbeid’ en zijn daarom geen verrekenfactor met de uitkering ( WW, WIA-, WAZ-, WAO- of Wajong-uitkering). Geen invloed op hoogte 'In de Participatiewet worden alle vermogens- en inkomensbestanddelen tot de middelen gerekend waarover de belanghebbende beschikt of redelijkerwijs kan beschikken', schrijft minister Wiebes. 'In de Participatiewet is een aantal specifieke vermogens- en inkomensbestanddelen hiervan uitgezonderd. Tevens wordt in de Participatiewet geëxpliciteerd wat – voor zover het de in aanmerking te nemen middelen betreft – onder inkomen wordt verstaan, dan wel “naar aard” met deze inkomsten en uitkeringen overeenkomt. De opbrengsten van zonnepanelen in het kader van privégebruik van de belanghebbende leveren primair een besparing op van het energiegebruik, en komen daarom ”naar aard” niet overeen met het in artikel 32 van de Participatiewet bedoelde inkomen. De bedoelde opbrengsten hebben dan ook géén invloed op de vaststelling van het recht op en de hoogte van de bijstand.' 'Het genieten van voordeel uit het hebben van zonnepanelen voor eigen gebruik is niet aan te merken als inkomen in de zin van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (AIB) en leidt daarmee niet tot het verrekenen van inkomsten met de uitkering bij de werknemersverzekeringen en andere sociale voorzieningen', besluit de minister. Door Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas