Author Archives: beheerder

Voor wie (Postkodegebied)

 

 

Voor wie?

Voor iedere particulier die woont in postcodegebied 5688 (als kern van de roos) of in een van de direct daaraan verbonden postcodegebieden: 5281, 5682, 5684, 5689, 5091, 5089, 5066 en 5062

Fase 2

Cooperatie Zon op Oirschot UA fase 2

De Coöperatie heeft als doel het stimuleren van in de gemeente Oirschot duurzaam op te wekken energie en daartoe het exploiteren van zonnepanelen ten behoeve van haar leden op een dak van derden.

Beste inwoners van de gemeente Oirschot,

Help mee om Oirschot in 2040 energie neutraal te maken. Heeft u al lang nagedacht over eigen zonne-energie, maar zelf geen geschikt dak ZoO heeft dit voor inmiddels 20 gezinnen opgelost.

Na de succesvolle realisatie van fase 1 zijn wij nu toe aan de uitbreiding van onze coöperatie. We hebben de mogelijkheid om de huidige 348 panelen uit te breiden met nog eens 300 stuks op een andere locatie. Dat is meer dan nodig voor de behoefte van de reeds aangemelde leden die op de wachtlijst staan. We hebben dus wat capaciteit over om een aantal nieuwe leden in de gelegenheid te stellen tot participatie.

Het rendement van uw investering is over 15 jaar begroot op ca. 5%. Centraal staat echter de teruggave van door u betaalde energie belasting (€ 0,122 / kWu) gegarandeerd (alleen op basis van de Postcode-regeling) voor een periode van 15 jaar. Het is niet rendabel om meer energie terug te leveren dan u zelf thuis verbruikt. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de overheid, die daarvoor de ‘Postcoderoos-regeling’ in het leven heeft geroepen. Via Google vind u veel ondersteunende informatie.

Profiteer nu van een gunstige overheidsmaatregel, zonder dat uw eigen huis belast wordt met panelen en de exploitatie (inkoop, installatie, onderhoud, administratie) volledig in handen is van de cooperatie, dus van de leden. Binnen de cooperatie hebben de deelnemers samen zeggenschap en stemrecht. De cooperatie is van ons samen en we hebben eenzelfde belang.

Het bestuur van ZoO heeft bewezen de kennis in huis te hebben om ook fase 2 tot een succes te maken. Belangstellenden kunnen met beschikbaar documentatiemateriaal in korte tijd worden bijgepraat.

Is uw belangstelling gewekt, neem dan snel contact op met de voorzitter of de secretaris.

Met dank en vriendelijke groet,

Hans Geene Michel van den Molengraft

Voorzitter Zon op Oirschot Secretaris Zon op Oirschot

Nieuwstraat 60 Nieuwstraat 56

Tel 06- 12836174 Tel. 06-26882051

jjhgeene@gmail.com vandenmolengraft@gmail.com