Kamervragen overgangsregeling postcoderoos

Postcoderoos: mogelijk aanvullend overgangsrecht voor verhuizen of overlijden leden energiecoöperatie

(Ontleend aan www.solarmagazine.nl)

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën onderzoekt de mogelijkheid om een aanvullend overgangsrecht te creëren voor de overgangsregeling van postcoderoosprojecten die te maken hebben met verhuizende leden.

D66-Kamerleden Steven van Weyenberg  en Matthijs Sienot stelden half februari Kamervragen omdat het onwenselijk is dat energiecoöperaties de teruggekochte deelnemingen van verhuizende deelnemers niet meer kunnen verkopen en daardoor mogelijk failliet zullen gaan en geïnvesteerde bedragen verloren gaan.

Versobering niet het doel
De omzetting van de fiscale postcoderoosregeling – de regeling verlaagd tarief – naar een subsidieregeling (red. zie kader) had volgens Vijlbrief meerdere doelen. ‘De complexiteit kan worden verminderd, de stimulering van postcoderoosprojecten is niet meer afhankelijk van veranderingen in de energiebelasting en (de hoogte van) de stimulering kan beter worden gericht. Versobering is niet het doel.’

Met de omzetting van de postcoderoosregeling naar de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking treedt ook overgangsrecht voor de fiscale postcoderoosregeling in werking. Dit overgangsrecht is in 2014 in de fiscale wetgeving opgenomen om investeringszekerheid te bieden aan bestaande leden van energiecoöperaties. ‘In de praktijk blijkt dit overgangsrecht echter in gevallen zo uit te pakken dat dit doel mogelijk niet wordt bereikt’, stelt Vijlbrief. ‘Daarom laten wij uitzoeken of het mogelijk is om aanvullend overgangsrecht te introduceren in het komende Belastingplanpakket.’

Verhuizen of overlijden
Uit gesprekken met de sector is volgens de staatssecretaris naar voren gekomen dat het verhuizen of overlijden van leden ook de achterblijvende leden of de gehele coöperatie kan raken. ‘Dit houdt onder meer verband met de terugkoopverplichting die in de statuten is opgenomen. De prijs die de coöperatie op grond hiervan aan het vertrekkende lid moet betalen, zal naar verwachting hoger liggen dan de prijs die een nieuw lid hiervoor zal betalen. De waarde van de certificaten is voor nieuwe leden namelijk zeer beperkt omdat het nieuwe lid geen belastingvoordeel kan genieten. Ook kunnen financieringsconstructies ervoor zorgen dat in geval van vertrekkende leden de kosten van de financiering door minder leden moet worden gedragen. Dit heeft een negatief gevolg voor het rendement van de achterblijvende leden. De sector geeft aan dat dit ook kan leiden tot faillissementen van de coöperaties.’

Investeringszekerheid
De staatssecretaris erkent daarmee de materiële uitwerking van het overgangsrecht dus nadelig kan uitpakken. ‘Dat past in onze ogen niet bij het doel van de overgangsregeling om investeringszekerheid te bieden voor bestaande leden en lijkt daarom ook niet aan te sluiten bij het doel van de initiatiefnemer van het amendement. Om deze reden wordt uitgezocht of aanvullend overgangsrecht kan worden opgesteld en in komend belastingplanpakket kan worden meegenomen. Dit overgangsrecht zou het mogelijk maken dat ook nieuwe leden van een bestaande coöperatie nog gebruik kunnen maken van de postcoderoosregeling als er plek is vrijgekomen door het vertrek van een bestaand lid. Hierbij moet uiteraard ook rekening worden gehouden met de eventuele budgettaire consequenties en de gevolgen voor de uitvoering.’

Kamervragen D66 over problemen met overgangsregeling postcoderoossubsidie voor zonnepanelen

D66 heeft in de Tweede Kamer Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Vijlbrief en minister Van ’t Wout over de omvorming van de postcoderoosregeling voor zonnepanelen in de postcoderoossubsidie.

Steven van Weyenberg  en Matthijs Sienot hebben een reeks van 11 vragen ingediend bij staatssecretaris van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Postcoderoosregeling wordt subsidie
De postcoderoosregeling voor zonnepanelen wordt in 2021 definitief vervangen door een nieuwe subsidieregeling. De subsidiebedragen zijn 12,1 en 14,6 eurocent per kilowattuur voor pv-systemen op respectievelijk een grootverbruikers- en kleinverbruikersaansluiting. Energiecoöperaties kunnen hun aanvragen voor de nieuwe subsidie van postcoderoosprojecten met onder meer zonnepanelen en windmolens vanaf 1 april 2021 indienen. De oude postcoderoosregeling – de regeling verlaagd tarief – stopt per 31 maart 2021.

Toetredingsbeperking aanpassen
De D66-Kamerleden willen onder meer of het klopt het dat bij de omzetting van de postcoderoosregeling in een postcoderoossubsidie geen versobering is beoogd.

Verder willen zij weten waarom de postcoderoosregeling voor nieuwe leden die toetreden niet kan worden toegepast binnen de voorgestelde overgangsgregeling van 15 jaar. Volgens de Kamerleden is het onwenselijk is dat als gevolg van de beperkte overgangsregeling energiecoöperaties de teruggekochte deelnemingen van verhuizende deelnemers niet meer kunnen verkopen en daardoor mogelijk failliet zullen gaan en geïnvesteerde bedragen verloren gaan. Ze willen daarom weten of de staatssecretaris en minister bereid zijn om de toetredingsbeperking voor nieuwe leden aan te passen en toekomstige problemen te voorkomen.