Kamervragen overgangsregeling postcoderoos

Postcoderoos: Nieuwe subsidieregeling

(Ontleend aan www.solarmagazine.nl)

De Postcoderoosregeling is sinds 1 april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Bij het vervallen van de Postcoderoosregeling trad een overgangsregeling in werking, maar die bleek ontoereikend te zijn. Na onder meer een lobby van koepelorganisatie EnergieSamen werd voorgesteld die overgangsregeling uit te breiden, omdat blijkt dat deze in de praktijk en achteraf bezien onvoldoende investeringszekerheid biedt. Doordat nieuwe leden geen recht hadden op de voordelen van de postcoderoosregeling was het lidmaatschap voor een nieuw lid minder waard dan voor bestaande leden. Het bijbehorende waardeverlies kwam voor rekening van de coöperatie of de achterblijvende leden.

Wetswijziging
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën meldde afgelopen april al de mogelijkheid te onderzoeken om een aanvullend overgangsrecht te creëren voor de overgangsregeling van postcoderoosprojecten. Vijlbrief maakte half augustus bekend dat energiecoöperaties die te maken hebben met leden die verhuizen of overlijden, aandelen in zonnepanelen per direct – en met terugwerkende kracht tot 1 april 2021 – mochten overdragen aan nieuwe leden.

De staatssecretaris meldde daarbij vooruit te lopen op de wijziging van artikel 59c in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) via het Belastingplan 2022. Wat betreft die wetswijziging heeft Vijlbrief nu de daad bij het woord gevoegd. Met de wijziging wordt in de wet vastgelegd dat de rechtsopvolger van een vertrekkend lid recht heeft op dezelfde voordelen van de postcoderoosregeling als het vertrekkende lid. Coöperaties kunnen hierdoor bij vertrek van een lid blijven handelen zoals voor de afschaffing van de postcoderoosregeling gebruikelijk was.