Aanmelden fase 3

Zon op Oirschot heeft haar tweede zonne-energie project gerealiseerd. Op manege ’t Vierspan produceren nu 656 zonnepanelen energie. De vele aanmeldingen voor dit project heeft ruim 80 restkandidaten opgeleverd die wachten op het derde project.

En daar blijft het niet bij. Oirschot heeft de duurzame smaak te pakken. Zon op Oirschot zal ook mogelijkheden bieden aan minder draagkrachtigen en we zien ook kansen voor huurders. Vol op ambities om opnieuw waar te maken.

Stichting Zon op Oirschot, is lokaal actief en krijgt het voor elkaar. Samen maken we Oirschot een beetje groener.

Heeft u belangstelling voor zonnepanelen op andermans dak?

Dan stelt Zon op Oirschot de volgende stappen voor:

1

Meld u aan per mail, post of telefoon en deel met ons de volgende gegevens: naam adres en contactgegevens, uw gemiddelde elektra jaarverbruik *, uw elektra leverancier * en de EAN code van uw aansluiting *.

* = staat op uw jaarafschrift van uw elektra leverancier.

Zon op Oirschot doet u een participatie-voorstel, met het aantal panelen dat past bij uw huidige elektra verbruik, de hoogte van de investering en een prognose van de te verwachten teruggave van de jaarlijkse energie belasting. Tevens ontvangt u een afschrift van de statuten van de cooperatie en het huishoudelijk reglement. Wij helpen u graag met uw overige vragen.

2

Bij wederzijdse instemming sturen wij u een Ledenovereenkomst ter ondertekening. Een kopie van de ledenovereenkomst stuurt u met de coöperatie statuten naar uw Elektraleverancier om uw aanspraak op energiebelasting teruggave zeker te stellen. Momenteel is Essent de enige maatschappij dat (nog) niet deelneemt aan deze postcoderoos regeling. U kunt overstappen naar een andere maatschappij. Wij kunnen u daarbij helpen.

3

Na afloop van elk kalenderjaar ontvangt u van de coöperatie een Opbrengstverklaring, waarmee uw elektraleverancier uw teruggave van de energiebelasting zal regelen (dit is uw primaire rendement).

4

De coöperatie ontvangt van de afnemer een vergoeding voor de geleverde energie. Deze vergoeding wordt toegevoegd aan de activa van de coöperatie. Bij de jaarlijkse ledenraadvergadering wordt bepaald welk deel van het exploitatieoverschot teruggestort wordt naar de leden (dit is uw secundaire rendement).

5

 

 

U kunt u aanmelden bij onderstaande personen of via het inschrijfformulier.

Hans Geene                                                                  Michel van den Molengraft

Voorzitter Zon op Oirschot                                         Secretaris Zon op Oirschot

Nieuwstraat 60                                                              Nieuwstraat 56

Tel 06- 12149153                                                          Tel. 06-26882051

jjhgeene@gmail.com                                                  vandenmolengraft@gmail.com