Aanmelden derde project

Zon op Oirschot heeft haar tweede zonne-energie project gerealiseerd. Op manege ’t Vierspan produceren nu 656 zonnepanelen energie. We hebben nu twee nieuwe projecten waarvoor wij nieuwe deelnemers zoeken.

Zon op Oirschot zal ook mogelijkheden bieden aan minder draagkrachtigen en we hebben ook kansen voor huurders die kunnen zich ook aanmelden.

Heeft u belangstelling voor zonnepanelen op andermans dak?

Dan stelt Zon op Oirschot de volgende stappen voor:

1

Meld u aan per mail, post of telefoon en deel met ons de volgende gegevens: naam adres en contactgegevens, uw gemiddelde elektra jaarverbruik *, uw elektra leverancier *, het nummer van uw bankrekening  en de EAN code van uw aansluiting *.

* = staat op uw jaarafschrift van uw elektra leverancier.

Zon op Oirschot doet u een participatie-voorstel, met het aantal panelen dat past bij uw huidige elektra verbruik, de hoogte van de investering en een prognose van de te verwachten teruggave van de jaarlijkse Opbrengst. Tevens ontvangt u een afschrift van de statuten van de coöperatie en het huishoudelijk reglement. Wij helpen u graag met uw overige vragen.

2

Bij wederzijdse instemming sturen wij u een Ledenovereenkomst ter ondertekening.

3

Na afloop van elk kalenderjaar ontvangt u van de coöperatie een opbrengstverklaring, en een betaling van de energieopbrengst (dit is uw primaire rendement).

4

De coöperatie ontvangt de SCE subsidie een vergoeding voor de geleverde energie. Deze vergoedingen wordt toegevoegd aan de activa van de coöperatie en naar rato uitbetaald aan de leden. Bij de jaarlijkse ledenraadvergadering wordt bepaald welk deel van het exploitatieoverschot uitbetaald aan de leden (dit is uw secundaire rendement).

5

 

 

U kunt u aanmelden bij onderstaande personen of via het inschrijfformulier.

Hans Geene                                                                  Michel van den Molengraft

Voorzitter Zon op Oirschot                                         Secretaris Zon op Oirschot

Nieuwstraat 60                                                              Nieuwstraat 56

Tel 06- 12149153                                                          Tel. 06-26882051

jjhgeene@gmail.com                                                  vandenmolengraft@gmail.com