WE ZOEKEN EEN NIEUWE LOCATIE VOOR COLLECTIEVE PLAATSING VAN ZONNEPANELEN

Agrariërs: wanneer u uw asbest dak moet saneren, denk aan de combinatie met zonnepanelen, samen energie opwekken en de versleten asbestdaken voor 2024 vervangen. Gemeente en Provincie willen daar graag bij helpen.

Ondernemers: het dak van uw bedrijf is mogelijk geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor uw eigen panelen en voor deelnemers van de cooperatie. Zullen we samen een plan maken?

Hoewel bebouwde percelen de voorkeur hebben is een braak liggend terrein mogelijk nuttig aan te wenden voor zonnepanelen in een veld opstelling.

Burgers: denk en zoek met ons mee. Deel dit bericht met uw netwerk in Oirschot (5688) en omgeving postcodes 5281, 5682, 5684, 5689, 5091, 5089, 5066 en 5062.