SCE subsidie voor 2023

150 miljoen euro subsidie voor energiecoöperaties in 2023, basisbedragen SCE tientallen procenten hoger

text ontleend aan Solar Magazine

Het budget van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) wordt in 2023 verruimd naar 150 miljoen euro en de basisbedragen worden met tientallen procenten verhoogd. Dat meldt minister Jetten.

Afgelopen voorjaar werd al bekend dat de subsidieregeling in 2023 mogelijk eerder open zou gaan en dat werd in de zomer door Jetten formeel bevestigd. De minister voor Klimaat en Energie heeft nu aanvullende informatie verschaft over de exacte vormgeving van de SCE-regeling, de subsidietarieven en het openstellingsbudget.

Tot en met 1 november
De openstelling van de SCE in 2023 vindt plaats van 9 januari tot en met 1 november 2023. ‘Met deze vervroegde, lange openstelling krijgen aanvragers voldoende tijd om hun aanvraag in te dienen’, aldus Jetten. ‘Ik stel het openstellingsbudget voor de SCE 2023 vast op 150 miljoen euro. Dit is aanzienlijk hoger dan de oorspronkelijk voorziene 37 miljoen euro. Ik doe dit zodat de coöperatieve energietransitie een impuls kan krijgen.’

Aanvragen blijven fors achter
In de huidige ronde van 2022 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) volgens de minister geconstateerd dat het aantal aanvragen fors achterblijft bij de verwachting en potentie in de markt. ‘Dit is ook mijn beeld en het beeld van de markt. Daarom heb ik, in goed overleg met de minister van Financiën, besloten het openstellingsbudget voor 2023 te verruimen. Ik vertrouw erop dat ik met dit budget, dat aanzienlijk hoger is dan oorspronkelijk voorzien, aan de voorziene vraag vanuit de doelgroep toereikend kan voldoen.’

Subsidietarieven
De subsidietarieven voor de verschillende categorieën installaties, de zogeheten basisbedragen, zijn gebaseerd op het eindadvies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Basisbedrag (eurocent per kilowattuur) 2022 2023 Verschil
Zonnepanelen, 60 kilowattpiek op kleinverbruikersaansluiting (netlevering) 12,39 14,00 +13%
Zonnepanelen, 150 kilowattpiek op grootverbruikersaansluiting (netlevering, netaansluiting op 50 procent) 9,60 13,10 +36%
Zonnepanelen, 150 kilowattpiek op grootverbruikersaansluiting (niet-netlevering, netaansluiting op 50 procent) 9,60 13,10 +36%
Windenergie, 15 kilowatt op kleinverbruikersaansluiting 11,32 14,70 +30%
Windenergie, 1 megawatt –  windsnelheid >8,50 m/s op grootverbruikersaansluiting 6,77 9,10 +34%
Windenergie, 1 megawatt –  windsnelheid 8,00 – 8,50 m/s op grootverbruikersaansluiting 7,24 9,70 +34%
Windenergie, 1 megawatt –  windsnelheid 7,50 – 8,00 m/s op grootverbruikersaansluiting 8,25 11,20 +36%
Windenergie, 1 megawatt –  windsnelheid 7,00 – 7,50 m/s op grootverbruikersaansluiting 8,77 12,00 +37%
Windenergie, 1 megawatt –  windsnelheid 6,75 – 7,00 m/s op grootverbruikersaansluiting 9,38 12,90 +38%
Windenergie, 1 megawatt –  windsnelheid <6,75 m/s op grootverbruikersaansluiting 10,04 13,80 +37%
Waterkracht, 50 kilowatt 13,44 17,10 +27%