Verkopen en kopen eigen energie

 

Beste leden van de coöperaties.
Navolgend een plan om onze opgewekte energie aan ons zelf te verkopen.

Wat is daarvoor nodig?

  • Energie opgewekt door onze daken
  • Een platform waaraan wij onze energie kunnen leveren.
  • En een platform waarvan wij als deelnemers onze energie kunnen betrekken.

Allinpower bied ons deze mogelijkheid.
Wat doet Allinpower voor ons:
Administratie uitgewisselde stroom.
Facturatie van de afgenomen stroom.
Klantenservice.
Overnemen debiteuren en crediteuren risico.
Afdracht verplichte belastingen en heffingen.
Een aantal energie coöperaties maken hier al gebruik van.

Wat zouden voor ons de voordelen zijn.
Substantieel meer opbrengst van onze productie.
We bepalen zelf de prijs voor de levering van energie aan onze leden/afnemers.
De deelnemende coöperatieleden betalen een lagere energie prijs die spreken we samen af.
Dus aan de voorkant ontvangen we de subsidie voor de geleverde energie.
Aan de achterkant betalen de deelnemende leden een door de coöperatie vastgestelde energieprijs.

Wat zijn de risico’s en onzekerheden als we onze productie in eigen hand nemen?
De energie afnemers zijn volop bezig om hun afname contracten te wijzigen en niet ten voordelen van ons.
We krijgen als producent steeds minder voor onze geproduceerde energie.
We hebben een variabele productie afhankelijk van de zon.
Leden moeten bereid zijn hun energie gebruik afstemmen op de productie.
Energie gebruiken als de zon schijnt zoals: overdag de was doen.
Te kort aan productie moeten we bijkopen op de energiemarkt tegen dagprijzen.
Fluctuerende energieprijzen.

Als niet alle leden meedoen verkopen we het niet afgenomen deel van de productie op de energiemarkt. Dit kan ook een voordeel zijn. De energieprijzen op de beurs zijn momenteel hoog. Als er dus meer op de beurs wordt verkocht, zal de opbrengt hoogstwaarschijnlijk hoger zijn dan de vaste prijs aan de leden.

Als de leden meer energie verbruiken dan hun prognose moeten we energie inkopen. En betalen die leden de marktprijs. Het is uitsluitend mogelijk om 90% van de opgewekte energie tegen een vaste prijs door te leveren. Er kan dus per saldo niet meer worden verkocht dan opgewekt tegen een vaste prijs. Wel kan er extra worden in gekocht op de beurs, maar dat tegen een dynamische prijs die per kwartier wisselt.

Zie ook onderstaande link. Op deze pagina kunt u de beurs prijzen bekijken.
https://www.dynamische-energieprijzen.nl/actuele-energieprijzen/.

Wat moeten we als coöperaties doen:
Bepalen van de productie energieprijs.
Bepalen van de energie afnameprijs.
Vaststellen van de buffer voor om de vasten kosten te dekken voor als de productie
achterblijft  om de vaste kosten te dekken.