Fase 3

Bij voldoende belangstelling gaan we opzoek naar een dak.

Het uitgangspunt blijft het zelfde als de wetgeving niet wordt veranderd. Het rendement van uw investering is over 15 jaar begroot op ca. 5%. Centraal staat echter de teruggave van door u betaalde energie belasting nu (€ 0,122 / kWu) gegarandeerd (alleen op basis van de Postcode-regeling) voor een periode van 15 jaar. Het is niet rendabel om meer energie terug te leveren dan u zelf thuis verbruikt. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de overheid, die daarvoor de ‘Postcoderoos-regeling’ in het leven heeft geroepen. Via Google vind u veel ondersteunende informatie.

Profiteer nu van een gunstige overheidsmaatregel, zonder dat uw eigen huis belast wordt met panelen en de exploitatie (inkoop, installatie, onderhoud, administratie) volledig in handen is van de coöperatie, dus van de leden. Binnen de coöperatie hebben de deelnemers samen zeggenschap en stemrecht. De coöperatie is van ons samen en we hebben eenzelfde belang.

Het bestuur van ZoO heeft bewezen de kennis in huis te hebben om ook fase 3 tot een succes te maken. Belangstellenden kunnen met beschikbaar documentatiemateriaal in korte tijd worden bijgepraat.

Is uw belangstelling gewekt, neem dan snel contact op met de voorzitter of de secretaris.

Met dank en vriendelijke groet,

Names Zon op Oirschot